Sunday, December 31, 2006

When I kiss you below the neck(Rasoulis-Nikolopoulos)
Μή ρωτάς πολλά δεν έχω απαντήσεις,είμαι λίγος στα αλφαβητικά,ένα θα σου πώ και να τ' αποστηθίσεις : είμαι απόφοιτος στον πόνο του σεβντά.Εξι γράμματα,εξι γράμματα,ξέρω μόνο,τόσα θα σου πω.Oταν σε φιλώ κατ' απ' το λαιμό,θα σου ψιθυρίζω "σ' αγαπώ".Φέρε μάστορα καινούριο μεζεδάκι και το ούζο στο γυαλί διπλό.Βάλε στο τζουκ-μποξ παλιά του Τσαουσάκη κι ας χαθούμε στο λογαριασμό.Εξι γράμματα,εξι γράμματα,ξέρω μόνο,τόσα θα σου πω.Oταν σε φιλώ κατ' απ' το λαιμό,θα σου ψιθυρίζω "σ' αγαπώ".


Don't ask much,I have no answers,I am weak in alphabetics.Just one thing I 'll say and you should learn it by heart :) I am graduated from the pain of Love.Six letters,six letters,I know,just that I 'll tell you.When I kiss you below the neck,I will be whispering "I love you"(S' aghapô).Chef, bring new snack and a double ouzo glass.Put rebetiko music in the juke box and let's forget the bill.Six letter,six letters,I know,just that I 'll tell you.When I kiss you below the neck,I will be whispering "I love you"(S' aghapô,Σ'αγαπώ)

Mos pyet shumë, nuk kam përgjigje, jam i pakët në alfabet, diç do të them dhe, zbërtheje: jam i diplomuar në dhimbje dhe sevda. Pesë gërma, pesë gërma, di vetëm, kaq do të të them. Kur të puth poshtë gushës, do të pëshpëris “të dua”. Sillna, usta, meze të reja, dhe uzon në qelqe dopjo. Vendos në juk boks të vjetra të Çausaqit dhe le të humbemi në hesape. Pesë gërma, pesë gërma, di vetëm, kaq do të të them. Kur të puth poshtë gushës, do të pëshpëris “të dua”.(Perkthim nga grekja në shqip N.Ago)

Καλή Χρονιά,Kalí Khroniá,Happy New Year 2007

Monday, December 25, 2006

Happy Winter Solstice! \ο/Hoof and horn, hoof and horn,
All that dies shall be reborn;
Corn and grain, corn and grain,
All that falls shall rise again.

Οπλή και Κέρατο,οπλή και Κέρατο.Ο,τι πεθαίνει θα ξαναγεννηθεί
Σπόρος και Καρπός,Σπόρος και Καρπός.
Ο,τι δύει θα ανατείλει ξανά

Mystical Nativity(Sandro Boticelli)


Wir singen dir in deinem Herr,aus aller Kraft,Lob und Ehr dass du,
o lang gewünschter Gast,dich nunmehr eingestellet hast

We sing to you in your army from all strength praise,
price and let us honour that you, o long desired guest, you have arrived now.
J.S. Bach Weihnachtsoratorium

Saturday, December 23, 2006

Greek Xmas Carols-"Aman ta katharmata":-)


Common Greek Christmas Carols -> ((LISTEN))

and 6 versions by Greek Comedians("Aman ta Katharmata")......

1.Greek popular bouzouki music 2.Hawaiian summer style 3.Disco 4.Rebetiko style 5.Jazz-Classical Opera 6.Hard Rock,heavy metal

Merry Xmas,Kalá Khristúghenna,with whatever style you like

Thursday, December 21, 2006

Clandestino-Λαθρομετανάστης(Μanu Chao)


Solo voy con mi pena, sola va mi condena,correr es mi destino,para burlar la ley,perdido en el corazon della grande Babylon,me dicen el clandestino por no llevar papel.Pa' una ciudad del norte,yo me fui a trabajar,mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar,soy una raya en el mar,fantasma en la ciudad,mi vida va prohibida,dice la autoridad.Me dicen el clandestino,yo soy el quiebra la ley.Mano negra clandestina-Peruano clandestino-Africano clandestino-Marijuana illegal

I walk alone with my sadness,my damnation walks alone too,to run is my destiny,lost in the heart of the Big Babylon,they call me clandestine for not bearing papers.Up in the city of north I have been to work,I left my life between Ceuta and Gibraltar,I am a line in the sea,a ghost in the city,my life gets forbidden,says the authority,they call me paperless immigrant,I am who breaks the law.Black hand clandestine,Peruvian clandestine,African clandestine,Marijuana illegal 

  Περπατώ μόνος μου με τον πόνο μου, περπατά μόνη της και η καταδίκη μου,
να τρέχω ειν' η μοίρα μου,για να περιφρονώ τον νόμο,χαμένος στην καρδιά της Μεγάλης Βαβέλ λαθρομετανάστη με λεν,γιατί δεν έχω χαρτιά.Πάνω σε μια πόλη του Bορρά, βρέθηκα να δουλεύω,άφησα τη ζωή μου μεταξύ Θέουτας και Γιβραλτάρ.Είμαι μια γραμμή στη θάλασσα,στην πόλη ένα φάντασμα,η ζωή μου απαγορευμένη,έτσι λένε οι Αρχές.Είμαι του Νόμου ο Παραβάτης.Mαύρο Χέρι,Λαθραίο-Περουβιανός- -Λαθραίος,Αφρικάνος-Λαθραίος,Μαριχουάνα-Παράνομη.(Μτφ.Εργοτελίνα) 

Udhëtoj vetëm me dhimbjen time, udhëton vetëm edhe dënimi im, të endem është fati im, të përbuz ligjin, i humbur në zemrën e Vavelit të Madh, refugjat më thonë, ngaqë letra nuk kam. Lart, në një qytet verior gjendem të punoj, lashë jetën time midis Theutas dhe Gjibraltar. Jam një vijë në det, në qytet një fantazmë, jeta ime e ndaluar, kështu thonë Dikasteret. Jam Shkelësi i Ligjit, Dorë e Zezë-emigrant klandestin,Peruvian-Klandestin, Afrikan-Klandestin, Marihuana-E Jashtëligjshme!(Μετάφραση N.Ago)

Monday, December 18, 2006

Come se non fosse stato mai amore-Laura Pausini
Ieri ho capito che é da oggi che comincio senza te e tu.. l´aria assente,quasi come se io fossi trasparente e vorrei fuggire via e nascondermi da tutto questo ma resto immobile qui senza parlare...non ci riesco a staccarmi da te e cancellare tutte le pagine con la tua immagine e vivere..Come se non fosse stato mai amore.Io sopravviverò,adesso ancora come non lo so.Il tempo qualche volta può aiutare a sentirsi meno male...a poter dimenticare ma adesso è troppo presto e resto immobile qui senza parlare... non ci riesco a stancarmi di te e cancellare tutte le pagine con la tua immagine e vivere.. come se non fosse stato mai amore.. come se non fosse stato amore come se non fosse stato mai.... e vorrei fuggire via, vorrei nascondermi ma resto ancora così, senza parlare,senza dirti ¨Non te ne andare¨,Non mi lasciare tra queste pagine...e poi, e poi, e poi vivere come se non fosse stato mai amore.. come se non fosse stato amore.


Yesterday I realized that today I begin without you..and you,the absent wind,as if I was transparent and I 'd want to escape away,hide myself from all this,but I remain immovable here without speaking.I don't succeed to detach myself from you and remove all the pages with your image and live on..as if it hasn't ever been love.I wiil survive but I still ignore the way.The time could help to feel less bad,to be able to forget but now it 's too soon and I remain immovable here without speaking...withought telling you "Don't Go",Don't leave me inside these pages..and then live
as if it hasn't ever been love.


Χθές κατάλαβα πως σήμερα ξεκινώ χωρίς εσένα και σύ ο άνεμος που λείπει,σαν να μουν διαφανής και με πέρασε και θέλω να φύγω,να κρυφτώ αλλά μένω ακίνητη εδώ σιωπηλή.Δεν καταφέρνω να ξεκολλήσω απο σένα,να σβήσω όλες τις σελίδες με την εικόνα σου και να συνεχίσω να ζω σαν να μην υπήρξε αγάπη ποτέ.Θα επιζήσω,τον τρόπο τώρα αγνοώ.Ο χρόνος βοηθός,να μπορέσω να ξεχάσω μα είναι ακόμα νωρίς και
μένω ακίνητη εδώ χωρίς να μιλώ,χωρίς να σου πώ "Μη φύγεις","Μην με αφήσεις ανάμεσα σε αυτές τις σελίδες..και μετά να συνεχίσω να ζω,σαν μην υπήρξε έρωτας ποτέ.

:)-:(Ενα Ευρωπαϊκό τραγούδι-requiem για τα Divorce Parties -Πάρτυ Διαζυγίων-http://diastaseis.blogspot.com/2006/12/blog-post_14.html
απο τη Laura Pausini

Friday, December 15, 2006

Mixtionary-the Urban Power of English Language

1.Complain + Maniac = Complainiac(complainer,whiner,whiney,crybaby)
2.Replace + Relationship = Replationship-
3.Can't + Phantasy = Cantasy-impossible dream-just a dream.
4.Food + Moodswings = Foodswings=The change of mood,when people with blood sugar problems eat junk food of Cola colonization≠<<<<>>>>Mediet(Medidiet)(Mediterannean diet)
5.Fabulous + Absolutely = Fabsolutely!
6.Radar + Weird = Weirdar,
7.Benefits + Friend = Benefriend(1.A friend with benefits,bennies,advantages,help)
(2.Someone who sexually pleases you,while being your friend..no comitments)

8.Big + Idiot = Bidiot- idiots who pay far too much for junk sold in e-bay
9.Net + Relationship = Netlationship,(e-lationship)= internet relatioship.
10.Accident + Addiction = Accidiction-accidicted-being addicted to accidents(i prefere that from
accidition)
11.Blah + blogging = Blahging,Blahg-a boring blog(ging)
12.Man + Antiques = Mantiques-a mannish collection(car,engines,football,etc)
13.Man + Incredible = Mancredible,mantastic,manmazing.
14.Middle Age + Rage = Middle rage(Horror realizing that you have hit the middle age,40-45)
15.Alchohol + logical = Alcohological(logical after consuming large amounts of alcohol)
16.Work + Weekend = Workend
17.Samaritan + Suicide = Samaracide(the act of killing yourself to help others)
18.Pretend + Friendship = Pretendship
19.Climax + Act = Climactress = pretend to come to the climax of orgasm.
20.Store + Orgasm =Storegasm ~Shopping therapy
21.Apathy + Epiphany =Apapiphany!(So what 's the big deal? apapiphany!)

MIXTIONARY-official site by Jonh Nee,Scot Lobdell and Mia Christou

URBAN DICTIONARY.com-Urban culture is the culture of cities. Cities all over the world, past and present, have behaviors and cultural elements that separate them from otherwise comparable rural areas.

In the US and UK, "urban" is often used as a euphemism to describe hip hop culture or subsets of black culture; being these defined groups as a type of urban tribe. It can also refer to the greater availability of cultural resources (such as art, theatre, events, etc) as compared to suburban or rural areas.

Tuesday, December 12, 2006

English to english dictionaryBloke(Uk slang)=Guy,fellow,Chap(UK)-Dude(Us-Slang)(wiktion_ry)
Bird(UK slang)=Girl,Chick(Us),Lass(ie)
a woman considered sexually attractive~
Mate(UK,Australia,New Zealand)=Buddy(US,Canada)
Dollar$=(slang)Buck-Pound£=(slang) Quid not from squid :)..from Latin quid what, something’, neuter singular of quis‘who’.(quis-quis-quid)
Gas(oline)(US)=Petrol(ium)(UK,Aus)
Automobile(US)-Car driver=Motorcar(UK)-Motorist
Apartment(US)=Flat(UK)
Thickhead=stupid(thick as a brick)
Nick=(UK)to steal,to arrest,cut on a surface
Pants(US)=Trousers(UK) but knickers(UK)=underpants(US)(panties)for females
Fag(UK)=Cigarette(US)
Chips(US)=Crisps(UK)Spud(UK)=potato
Cookie(US)=Biscuit(UK)from latin through french bis twice + coctus, cooked(Muffin,Scone-UK)
Snog=(US)Make out, French kiss,~australian "pash"(from passion)
Pissed=(british slang=Drunk) - Pissed (off)(american slang =Angry)
to take the piss out of sb(british slang)=to take the mickey(US slang)=to ridicule=to mock
The American fella pissed some Brits off..the blokes thought that the Guy was trying to take the piss out of them,as you can see in the comments:)
------------------------------------------------------------------------------------------------
List of American words,not widely used in the United Kingdom


List of British words,not widely used in the United States


List of words having different meaning in British and American English

Wednesday, December 06, 2006

Comic French Learning Video.

An example

Sophie et Paul mangent de grenouilles et des escargots en disant du mal de Bush et de la culture américaine,oubliant que les Américains les ont sauvé durant la deuxième guerre mondiale.

Sophie and Paul are eating frogs and snails,while they speaking evil of Bush and american culture,forgetting that Americans saved them during the World War II.

by Colbert-Gertrude Lafoisson -Part Two


Sunday, December 03, 2006

ASL-American Sign Language

<- Click on the Image Twice
1.(BSL)Two-handed manual abc
2.French
3.Greek(Ελληνικό)
4.Fingerspelling(Dactylology)
5.Learn ASL by Lexicon-Videos
6.Video-Dictionary aslpro.com
->Μεταφράζει τη νοηματική γλώσσα των κωφαλάλων σε ομιλία και αντιστρόφως, το οποίο όμως μπορεί να φορεθεί. Πρόκειται για το σύστημα «Sign 2 Talk», που χρησιμοποιεί ένα ασύρματο περιβραχιόνιο,διαβάζει την κίνηση του χεριού και αναγνωρίζει χειρομορφές της αμερικανικής νοηματικής γλώσσας. Την ομάδα των φοιτητών του ΑΠΘ που εφηύραν το σύστημα αποτελούν οι Αναστάσιος Βαλσαμίδης, Φανή Τζίμα, Βασιλική Κοσμίδου, Κατερίνα Δικαίου και ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Τηλεπικοινωνιών Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης.(Ελευθεροτυπία)

Thursday, November 30, 2006

Tis Arnis to neró-Της Αρνης το Νερό(Stávros Siólas-Live)

 

Ah tis Árnis to neró, tis arnisiás,tis arnisiás i vrísi
Ah, tis
Άrnis to neró, to ipjes ke,to ipjes ke me arnithis
Ah, aghapi mu, sta hjíli stáxe na to pjó,tis
Άrnis to pikró neró
Ki an se xeháso, an se arnithó,ke páli eséna ama se dhó
Ki an se xeháso, an se arnithó ke páli eséna tha aghapó
Ah, tis lithis to stenó, to pérases To pérases ki eháthis
...Ki an se xeháso, an se arnithó,ke páli eséna ama se dhó,ki an se xeháso, an se arnithó ke páli eséna tha aghapó

Ah! The Water of Arne,the fountain of Oblivion.The Water of Arni
you drank and denied me.Ah,my Love,sprinkle my lips to drink
the bitter water of Arne.And If I forget you,if I deny you
Seeing you once more,I will be loving you again
Ah,you passed the narrow road of Lethe

you passed it and lost ....
And If I forget you,if I deny you,seeing you once more,I will be loving you again

Winner of Thessalonica Song Festival November 2006


Sunday, November 26, 2006

Leyla-Hari Mata Hari-Hajrudin VarešanovićNiz polje vjetar miriše(Down the field a scent of wind))i bol me prati kao sjena( and pain follows me like a shadow)Da l' negdje za mnom uzdišeš?(Are you sighing for me somewhere?)Gdje si od mene sakrivena?( Where are you hidden from me? )u kosu stavi ruzmarin(Put rosemary in your hair)i jedan cvijet kraj šadrvana(and a flower from an old fountain)Lejla, zar bi mogla ti, drugog voljeti?( Layla,could you ever love another?)

Ako te sutra zaprose(if they make you a proposal,tomorrow) znaj tamo neču biti ja(Know that I won't be there)Lako se tuge oproste( Sorrow is easy to forgive)Al' samo ljubav nikada( But love is not forgiven, ever)Zar bi mogla ti drugog voljeti?(How could you ever love another?)

Golube, moj golube(dove,my dove) nosi joj suze mjesto pjesme(bring her my tears instead of songs)Ja odlazim, kao da sam kriv,što voljeh onu koju ne sm'jem.Golube, moj golube, nosi joj suze mjesto pjesme.Odlazim kao da sam kriv(Now I leave alone as if guilty)što voljeh tebe(for loving you) koju ne sm'jem( whom I am not allowed)Što voljeh tebe(For loving you)
Lejla

Saturday, November 25, 2006

Lane moje-My little deer(Željko Joksimović)


Kad' na te pomislim/ When I think of you
Bojim se da te opet zavolim/ I'm afraid of loving you again
U modre usne zarijem zube/ I sink my teeth into my blue lips
Da pravu bol zaboravim/ To forget the real pain

Lane moje, ovih dana/ My fawn, these days
Više i ne tugujem/ I don't even wallow in sorrow any more
Pitam samo da l' si sama/ I only ask if you are alone
Ljude koje ne čujem/ People I can't hear

Lane moje, noćas kreni/ My fawn(lassie) go away tonight
Nije važno bilo s kim/ It's not important, with anyone
Nađi nekog nalik meni/ Find someone who resembles me
Da te barem ne volim/ So at least I won't love you

(Nek' neko drugi usne ti ljubi)/ (May someone else kiss your lips)
(Da tebe lakše prebolim)/ (So I can get over you more easily)

Lane moje, ovih dana (Lane moje)/ My fawn, these days (My fawn)
Više i ne tugujem (Lane moje)/ I don't even wallow in sorrow any more
Pitam samo da l' si sama/ I only ask if you are alone
Ljude koje ne čujem/ People I can't hear

Lane moje, noćas kreni (Lane moje)/ My fawn, leave tonight (My fawn)
Nije važno bilo s' kim/ It's not important, with anyone
Nađi nekog nalik meni/ Find someone who resembles me
Da te barem ne volim/ So at least I won't love you
Da te više ne volim/ So I will no longer love you


2th place for Serbia-Montenegro


The Moral Winner of Istanbul Eurovision 2004(Live-Uživo)

Friday, November 24, 2006

Ima nešto u tom što me nećeš{Željko Joksimović}


Ima nešto u tom što me nećeš(there is something there that you don't want me)ostavljaš mi vremena za druge(you leave me a long time for others)Gledam kako veselo se krećeš(I see how you move happily)kao leptir oko moje tuge(like a butterfly around my sadness)Ima nešto u tom što me nećeš,nešto čemu sama ne znaš ime(something of which you don't even know the name)a sve znači - ne zaboravi me(but it all means "Don't forget me")Ima nešto u tom š to me nećeš,od te laži načisto umreću(because of your lies,I am really dying)Ima nešto u tome što me neceš,i u tome što ja tebe neću(there is something there that you don't want me and something that I denounce you)


Wednesday, November 22, 2006

#10 Minutes#-Antiwar film of Ahmed Imamovic for Sarajevo SiegeThis short film, as its title indicates lasts only 10 minutes, but it tells a much longer story which unravels only in our imagination upon seeing the end of the film. While 10 minutes in someone's life mean nothing, they can be fatal in another: a boy and his loving family, tragedy in a war-torn city, death and destruction. All in just ten minutes. The film follows two simultaneous story lines: one set in Rome, and one in Sarajevo, in 1994, the worst time of the war in Bosnia.(more)
Ahmed Imamovic was born in 1971.He studied philosophy and cinema in Sarajevo.(more).DESET MINUTA(10 Minutes) won the "best european short film award" in 2002

Tuesday, November 21, 2006

Films about the Hungarian Revolution 19561.Szabadság, Szerelem(Freedom and Love) Children of Glory(Blood in the water Match)
2.Freedoms's Fury(producer Quentin Tarantino)
3.The Red and The White by Miklós Jancsó ))) Amazon
4.Budakeszi sracók
5.Torn from the Flag Documentary film
{The Hungaria Revolution in photos}


(((The 16 Demands of the Hungarian Students)))

Tribute to Ferenc Puskás
fled to West,among other 200.000 Hungarians(ο Μύθος του Καλπάζοντος Συνταγματάρχη)

(Η Ουγγρική Επανάσταση από Pathfinder)
(Ο Μύθος του Κομμουνισμού)
(Oυγγρική Αντεπανάσταση απο Ιndymedia)


Bargaining went on throughout the night. Churchill wrote on a scrap of paper that Stalin had a 90 percent "interest" in Romania, Britain a 90 percent "interest" in Greece, both Russia and Britain a 50 percent interest in Yugoslavia. When they got to Italy, Stalin ceded that country to Churchill. The crucial questions arose when the Ministers of Foreign Affairs discussed "percentages" in Eastern Europe. Molotov's proposals were that Russia should have a 75 percent interest in Hungary, 75 percent in Bulgaria, and 60 percent in Yugoslavia. This was Stalin's price for ceding Italy and Greece. Eden tried to haggle: Hungary 75/25, Bulgaria 80/20, but Yugoslavia 50/50. After lengthy bargaining they settled on an 80/20 division of interest between Russia and Britain in Bulgaria and Hungary, and a 50/50 division in Yugoslavia. U.S. Ambassador Harriman was informed only after the bargain was struck. This gentleman's agreement was sealed with a handshake.(Stalin biography by Edvard Radzinsky)

Saturday, November 18, 2006

Wish upon a Leonids Rainfall-Βροχή Λεοντιδών

The annual Leonid meteor shower could produce a strong outburst this weekend for residents of the North America and Western Europe.

A brief surge of activity is expected begin around 11:45 p.m. ET Saturday, Nov. 18. In Europe, that corresponds to early Sunday morning, Nov. 19 at 4:45 GMT. The outburst could last up to two hours.

At the peak, people in these favorable locations could see up to 150 shooting stars per hour, or more than two per minute.

"We expect an outburst of more than 100 Leonids per hour," said Bill Cooke, the head of
NASA's Meteoroid Environment Office.(Yahoo)


A whole year waiting for a stary "rendez-vous" ** We all went for Leonids 2002**
but jealous moon and clouds pulled by a windy rope**
Stroke with my head and my eyes, distilling my hope.

**
You flourish and vanish, but hey ! I saw you twice ! ** One to ten thousand miles, for one hour or two** Leonids, Leonids, you who inspire my rhyme** Leonids, Leonids, I wish I could know you. **

You vagabond of the Sun, how long will you hide ?** Unlike the Gaul, I'm waiting for the sky to kiss ** On the circle of the Earth you made me ride** Cause the only fear I feel is for you to miss.** And 'till the end of my life I'll remember you** But are you the last, Leonids 2002 ?

Jérémie VAUBAILLON, 22/11/2002, Paris, France(Astropoetry) very popular in Romania thanks to SARM, leaded by Valentin Grigore and Andrei Dorian Gheorghe

Eric S. Young, an artist and graphic designer, has been an amateur astronomer for years. Other samples of his artwork you can found at his web site.


Για να καθαρίσουμε την Ελλάδα / To clean-up Greece Site Meter